top of page
Figures personalitzades 3D Escaneig i reproducció de persones i tot tipus d'objectes reals

Utilitzem tecnologia d'escaneig i impressió 3D per a figures de persones, objectes i elements industrials, així com la seva reproducció a escala

Solucions professionals 3D

En LABS3D apliquem la tecnologia d'escaneig, digitalització i impressió 3D per a solucions en l'àmbit professional i de la indústria, obrint un increïble ventall d'oportunitats d'aplicació en àrees fins fa poc limitades als mètodes tradicionals, aconseguint un nivell de detall i economia de costos importants.

Solucions 3D aplicades a l'escultura i arts plàstiques

Realitzem la digitalizacón d'elements escultura, patrimoni o arts plàstiques reproduint amb exactitud i precisió a diverses escales. El procés de digitalització es es pot realitzar parts, tenint en compte les dimensions originals de l'objecte, generant-se un núvol de punts a partir de 4500 frames, necessaris per a poder crear la malla completa de superfície definitiva que permetria la impressió 3D realista en polímers, altres materials o CNC.

Amb aquest tipus de treballs treball es reafirma la importància de la digitalització 3D d'elements de patrimoni artístic i cultural, ja que dóna accés a tots els públics el coneixement i contacte amb obres d'alt valor que abans només es podien aconseguir presencialment.

Escaneig 3D, Impressió 3D, Escàner 3D, impressora 3D. Aplicacions de la tecnologia 3D
Reproducció 3D a escala d'escultures Jorge Egea, impressió 3D, Escàner 3D, impressora 3D, Escaneig 3D.

Solucions 3D aplicades a l'Arquitectura

Realitzem escanejats 3D precisos i detallats d'espais oberts, infraestructures de grans dimensions, edificacions, ambients i d'objectes, útils per a l'execució de projectes en la indústria, arquitectura, patrimoni i molts altres àmbits.

En la fase de mesurament i planificació d'edificis, reformes, interiors i instal·lacions exteriors, les dades de mesurament detallats i fiables obtinguts dels núvols de punts són especialment necessaris, ja que l'exactitud i la presa perfecta d'amidaments són la base de qualsevol planificació i documentació sòlida, per al sector de l'arquitectura i enginyeria el processament de simples representacions 2D són insuficients avui dia.

Solucions 3D aplicades a la medicina

Col·laborem amb professionals i hospitals en l'aplicació de solucions 3D en l'àmbit mèdic, especialment en àrees de traumatologia, cirurgia estètica i altres. Per a més informació no dubti en contactar-nos.

bottom of page